Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Eksjö kn, KRÅKSHULT 7:1 KRÅKSHULTS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

IMG_5053.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KRÅKSHULTS KYRKA (akt.), KRÅKSHULTS KYRKOGÅRD (akt.)
Jönköping
Eksjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

KRÅKSHULT 7:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Kråkshults kyrkogård anlades i samband med att kyrkan uppfördes 1801-02 och har sin huvudsakligen utbredning söder och öster om kyrkan. Kyrkogården utvidgades mot sydöst 1955 och samtidigt lades en del gångar igen på gamla kyrkogården. Norra delen av kyrkogården har aldrig använts, mer än sparsamt för självmördare enligt uppgift. Berggrunden går här för högt upp för att man ska kunna gräva. I senare tid har flera gravar som ursprungligen har haft grusytor såtts igen med gräs.

Största delen av södra kyrkogården tas upp av de två allmänna kvarteren 3 och 4. Kvarteren har en stor del av sina ursprungliga allmänna-linjegravar kvar och...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2005

Sammanfattande beskrivning
Kråkshults kyrkogård anlades i samband med att kyrkan uppfördes 1801-02 och har sin
huvudsakligen utbredning söder och öster om kyrkan. Kyrkogården utvidgades mot sydöst 1955
och samtidigt lades en del gångar igen på gamla kyrkogården. Norra delen av kyrkogården har
aldrig använts, mer än sparsamt för självmördare enligt uppgift. Bergrunden går här för högt
upp för att man ska kunna gräva. I senare tid har flera gravar som ursprungligen har haft
grusytor såtts igen med gräs.
Största delen av södra kyrkogården tas upp av de två allmänna kvarteren 3 och 4. Kvarteren
har en stor del av sina ursprungli...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.