Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Aneby kn, LOMMARYD 5:1 LOMMARYDS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

PICT0003.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LOMMARYDS KYRKOGÅRD (akt.), LOMMARYDS KYRKA (akt.)
Jönköping
Aneby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

LOMMARYD 5:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Lommaryds kyrkogård är belägen vid Lommaryds kyrka från 1894, ungefär i socknens mitt och
utmed landsvägen mellan Hullaryd och Aneby.
Lommaryds kyrka med kyrkogård uppfördes 1890-94 på platsen för den gamla kyrkan med
medeltida ursprung. Den nya kyrkogården utvidgades i samband detta något åt öster och söder,
den nuvarande utsträckningen och omgärdningen har sedan dess varit intakt. En separat
minneslund och plats för urngravar iordningställdes på ny mark öster om kyrkogården på 1990-
talet och har förbindelse med övriga kyrkogården via en öppning i östra kyrkogårdsmuren.
Kyrkogården har idag en enhetlig utformning och strukt...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2004

Lommaryds kyrka med kyrkogård uppfördes 1890-94 på platsen för den gamla kyrkan med medeltida ursprung. Den nya kyrkogården utvidgades i samband detta något åt öster och söder, den nuvarande utsträckningen och omgärdningen har sedan dess varit intakt. En separat minneslund och plats för urngravar iordningställdes på ny mark öster om kyrkogården på 1990-talet och har förbindelse med övriga kyrkogården via en öppning i östra kyrkogårdsmuren. Kyrkogården har idag en enhetlig utformning och struktur som präglas av rygghäckar, med gravvårdar från efterkrigstiden och senare. Äldre högresta gravvårdar finns främst kvar i kvarter A samt den...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande