Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Rättvik kn, DÅDRANS BRUK 2:1 M.FL. DÅDRANS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

dådran2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DÅDRANS KAPELL (akt.)
Dalarna
Rättvik

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

DÅDRANS BRUK 2:1

DÅDRANS BRUK 1:3

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Dådran är ett före detta järnbruk vid en sjö med samma namn. Den återstående bruksbebyggelsen är välbevarad, ett regionalt intresse för kulturmiljövården. Kapellet ligger utan yttre åtskillnad bland de gamla arbetarbostäderna.

Cirka en km söderut ligger begravningsplatsen, anlagd på östra sidan om Norra Ungsjön. Ett trästaket avgränsar mot förbipasserande landsväg. Planformen är rektangulär, utan egentlig indelning i gravkvarter. Den västra, äldre delen, invigd 1849, omgärdas av planterade tallar som bildar en reslig ”mur” I fonden mot väster finns ett kors av trä, dit en grusgång leder. Den senare anlagda delen i väster är ö...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande