Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jokkmokk kn, JOKKMOKKS PRÄSTBORD 1:2 M.FL. JOKKMOKKS GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Jokkmokks gamla kyrka.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JOKKMOKKS GAMLA KYRKA (akt.)
Norrbotten
Jokkmokk

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

JOKKMOKKS PRÄSTBORD 1:2

JOKKMOKKS PRÄSTBORD 1:4

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Kyrkotomten omgärdas på tre sidor av en timrad bogårdsmur med
brädtak och enkla stigluckor av timmerbjälkar, med vackra
gallergrindar i trä. På den fjärde sidan löper ett enkelt, brunmålat
spjälstaket. En klockstapel av renässanstyp, på timrad bottenkub med
högt klockhus och karnisformade takfall, står väster om kyrkan.
Stapeln är rekonstruerad 1935. På kyrkotomten finns tre minnesstenar
och en liten, rödfärgad toalettbyggnad är insmugen bland tallarna nära
klockstapeln. Närmast kyrkan är marken gräsbevuxen.

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister