Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kiruna kn, JUKKASJÄRVI KYRKA 1:1 JUKKASJÄRVI KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1089-4.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JUKKASJÄRVI KYRKA (akt.)
Norrbotten
Kiruna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

JUKKASJÄRVI KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2009

Kyrkotomten är tydligt avgränsat genom ett rödfärgat, tunt spjälstaket som ramar in den gamla kyrkogården, med den ståtliga ”bottniska” klockstapeln som stiglucka. Från klockstapeln leder en skiffertäckt gång fram till vapenhusets träbro. Kyrkan är orienterad i väst-östlig riktning och ligger mittpå kyrkogården som befinner sig i ett övergångsstadie till gräsmatta, med glest bestånd av gran och björk, och ett mindre antal gravvårdar i huvudsak belägna utmed staketet. (Den nya kyrkogården vid Poikkijärvi ligger mittför kyrkan, på andra sidan älven.) Intill staketet i norr står ett litet bruntjärat bårhus från 1950-talet.

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister