Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Malung-Sälen kn, ÖJE 16:24 ÖJE KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

1200-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖJE KAPELL (akt.)
Dalarna
Malung-Sälen

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

ÖJE 16:24

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Anläggningen består av en kyrkogård med ett kapell, samt finns det också ett kombinerat garage och bårhus vid kyrkogårdens infart.

Till kapellet hör en större kyrkogård vars äldsta del är anlagd kring kyrkobyggnaden. Yngre delar har tillkommit genom utvidgningar i väster.
Kyrkogården avgränsas i söder av en granhäck, den har även indelningar med häckar bland gravkvarteren samt rikligt med trädplanteringar.

Vid infarten till kyrkogården, i anslutning till parkeringsplatsen, finns ett uthus med garage samt ett bårhus uppfört 1966. Bårhuset har vit lockpanel, bruna paneldörrar samt flackt tak täckt med kopparplåt.

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande