Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Landskrona kn, VADENSJÖ 35:1 VADENSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1655-001.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VADENSJÖ KYRKA (akt.)
Skåne
Landskrona

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VADENSJÖ 35:1

Beskrivning

Inventeringsår 2015

Den äldst bevarade kartan, där Vadensjö kyrka finns redovisad, är en geometrisk avmätning från 1706. Den rektangulära, omgärdade kyrkogården ligger i byns sydöstra del, kringgärdad av den gemensamma allmänningen, små gårdar och mot norr
en sjö. 1830 byggs en ny kyrkogårdsmur, som 1848 kompletteras med två portar och en smidesgrind i samband med Brunius ombyggnad av kyrkan. Det nuvarande gjutjärnsstaketet sätts upp i mitten på 1870-talet. 1884 omplaneras kyrkogården enligt tidens ideal, så att den får kvartersindelning, symmetriska gångar och mer påkostade gravvårdar. 1908 utvidgas kyrkogården söderut med två kvarter.

Beskrivn...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas