Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Landskrona kn, TOFTA 27:1 TOFTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1386-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TOFTA KYRKA (akt.)
Skåne
Landskrona

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

TOFTA 27:1

Beskrivning

Inventeringsår 2014

Kyrkogården
Den äldst bevarade kartan, där Tofta kyrkogård är avtecknad, är en storskifteskarta från 1777. Kyrkotomten ligger i östra delen av byn, omgiven på alla sidor av gårdsbebyggelsen, som är samlad söder om landsvägen. Kyrkotomten har sedan dess expanderat vid flera tillfällen. 1870 görs en utvidgning mot norr för gravplatser och den sockenstuga som uppförs 5 år senare, och 1887 inkorporeras marken i öster fram till landsvägen. Den senaste utvidgningen åt väster gjordes under 1900-talets första hälft. Dagens kyrkogårdsmur är från 1950, uppförd efter ritningar av Eiler Graebe ovanpå resterna av en gammal gråstensmur. Fram ti...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas