Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Landskrona kn, SANKT IBBS KYRKA 1:1 SANKT IBBS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1652-014.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANKT IBBS KYRKA (akt.), SANKT IBBS GAMLA KYRKA (akt.)
Skåne
Landskrona

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SANKT IBBS KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2015

”Gamla kyrkogården”, den äldsta medeltida delen av kyrkogården är närmast kyrkan. Denna del har haft en mängd gravar, varav många tagits bort under åren. Dagens gångsystem tillkom vid mitten av 1800-talet liksom murarna som ersatte tidigare murar, den sydöstra muren tillkom i mitten på 1900-talet. 1890 utökades kyrkogården åt norr och öster med ”Mellankyrkogården” och 1920 ytterligare åt norr med ”Nya kyrkogården”. 1991 anlades en minneslund på den äldsta delen.

Entrén är genom en smidesgrind på östsidan. En singelgång med pelaravenbok leder uppåt till öppningen i gråstensmuren som markeras av tegelmurade pelare.
Den gamla dele...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas