Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jokkmokk kn, KVIKKJOKK 9:1 KVIKKJOKKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

PNN01048

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KVIKKJOKKS KYRKA (akt.)
Norrbotten
Jokkmokk

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KVIKKJOKK 9:1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

Kyrkan står på en avsats inne på kyrkogården som ligger i en svag sluttning nedanför,
en grusgång leder från grinden fram till kyrkporten. Alldeles innanför grinden står den
spånklädda klockbocken med klocka från 1600-talets bruksepok. Klockbocken kröns av
ett korsröstat tak med en hög och smäcker takryttare. Kyrkogården omgärdas av ett
enkelt, omålat spjälstaket med järngrindar i väster och norr. Den gräsbevuxna
kyrkogården har ett glest bestånd av blandade lövträd och saknar kvartersindelning.
Gravvårdarna består av en blandning av låga gravstenar, vita träkors och järnkors. På
den övre avsatsen, närmast kyrkan, finns ett f...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister