Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Landskrona kn, NEDRA GLUMSLÖV 29:1 M.FL. GLUMSLÖVS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1659-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GLUMSLÖVS KYRKA (akt.), GLUMSLÖV KYRKA (akt.)
Skåne
Landskrona

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NEDRA GLUMSLÖV 29:1

ÖVRA GLUMSLÖV 10:5

Beskrivning

Inventeringsår 2015

Den äldsta delen av kyrkogården var liten, hade en rektangulär form och omgav kyrkan som är placerad i kyrkogårdens västra del. 1862 utökades kyrkogården åt norr med en smal remsa och 1920 ytterligare åt norr med en triangelformad markbit. Därefter fanns planer på att utöka kyrkogården åt söder 1945, men arkeologiska fynd fördröjde länge anläggandet. Här hittades flera föremål från vikingatid till 1500-tal. Det dröjde till 1980 innan den nya södra utvidgningen invigdes. Här anlades minneslund och 2010 en askgravlund.

Kyrkogården omges av fogade gråstensmurar, bokhäckar och lindar. Mot söder är muren en stödmur eftersom kyrkan li...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas