Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Landskrona kn, ANNELÖV 51:1 ANNELÖVS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1364-002.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ANNELÖVS KYRKA (akt.)
Skåne
Landskrona

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ANNELÖV 51:1

Beskrivning

Inventeringsår 2015

Kyrkogården
Kyrkan ligger i östra delen av kyrkogården. På kartor från 1700-talet syns att kyrkogården varit betydligt mindre, från början låg kyrkan centralt placerat på kyrkogården. 1869 utökades kyrkogården åt väster och 1894 ytterligare åt väster men även söder till följd av den kraftiga befolkningsökningen. Flera hus flyttades vid den senaste utvidgningen och byggdes istället upp vid Saxtorpsvägen. Ett av dem är nuvarande församlingsgården som tidigare var toffelmakeri. Huset från 1700-talet är förmodligen byns äldsta.

Kyrkogården är rektangulär och mot öster omgärdad av en vitputsad mur avtäckt med kalksten. Muren är s...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas