Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jokkmokk kn, PUOTTAURE KYRKA 1:1 PUOTTAURE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1064-4.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
PUOTTAURE KYRKA (akt.)
Norrbotten
Jokkmokk

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

PUOTTAURE KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

Kyrkogården omgärdas av ett sirligt, vitmålat spjälstaket med smidesgrindar mot
huvudgången. Från grinden i väster stiger marken upp mot kyrkoentrén i tornet.
Effekten blir att tornet blir en förlängning av huvudgången, från jorden mot himlen.
Huvudgången kantas av parställda belysningsstolpar.
Endast partiet norr om huvudgången är tagen i anspråk som begravningsplats –den
södra sidan består av gräsmatta, här står också ett litet, enkelt gravkapell/likbod med
flackt, plåtklätt sadeltak, vitmålad läktpanel och små, smala spröjsade fönster. Spår av
en äldre väg in till gravkapellet/likboden kan ses på baksidan där en gammal, ig...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister