Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kävlinge kn, HOFTERUP 34:1 HOFTERUPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1381-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HOFTERUPS KYRKA (akt.)
Skåne
Kävlinge

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

HOFTERUP 34:1

Beskrivning

Inventeringsår 2014

Kyrkogården
Den äldst bevarade kartan, där Hofterups kyrka finns redovisad, är en ägodelningskarta över Hofterup från 1757. Kyrkogården ligger fritt strax söder om byn, avgränsad av en mur mot det omgivande åkerbrukslandskapet. Kyrkogården utvidgas 1894 mot söder och väster, och utläggs i kvarter efter länsträdgårdsmästaren Bengt Kjelssons ritningar. 1915 görs en utvidgning mot norr. Ett område i nordost har sedan 1987 avgränsats för urnsättning. I sydöst finns en minneslund från 1995, och mot lands-vägen en askgravplats från 2004. Väster om kyrkogården ligger kyrkstugan, och öster där om en parkering med en kompostanläggning på ma...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas