Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Avesta kn, BY PROSTGÅRD 2:1 BY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

by2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BY KYRKA (akt.)
Dalarna
Avesta

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

BY PROSTGÅRD 2:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Anläggningen består av en kyrkogård med en kyrka samt ett bårhus.

Bys äldsta kyrkogård låg troligen i anslutning till Kapellunden där de äldsta kyrkobyggnaderna var anlagda. Efter att kyrkan flyttats till Byås på 1400-talet flyttades så småningom även kyrkogården. Kring den nya kyrkan och kyrkogården uppfördes en bogårdsmur med stenar från gamla kapellet. Den ursprungliga ytan utvidgades alltefter mot norr, den enda riktning där ny mark kunde tas i anspråk. Den nuvarande utsträckningen nåddes i början på 1800-talet, och 1815 uppfördes norra grinden mot prästgården. I början på 1880-talet påbörjades anläggningen av en ny kyrkogård...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande