Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falkenberg kn, GÄLLARED 4:13 GÄLLAREDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1990-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GÄLLAREDS KYRKA (akt.)
Halland
Falkenberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

GÄLLARED 4:13

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Kyrkan ligger i samhällets utkant med omgivande hagar samt ett kuperat skogsområde. Framför kyrkan i söder finns en grusad plan för parkering.

KYRKOGÅRDEN
Huvudentrén är placerad i söder med 3 st svarta smidesgrindar, varav den mellersta är en dubbelgrind. Grindarna har höga kraftiga grindstolpar. De är murade med en kraftig spritputs i bruten vit kulör och har slätputsade hörn. Överst ligger en natursten samt en rund kula. Kyrkan kringgärdas av en gräsbeväxt, slät, naturstensmur med grå fog. Muren är rund i sin form, vilket innebär att kyrkogården är oval. Runt kyrkan växer planterade trädrader. En ingång med smidesgrind och grind...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan : Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / RAÄ:s Byggnadsregister