Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falkenberg kn, STAFSINGE 26:1 STAFSINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2005-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STAFSINGE KYRKA (akt.)
Halland
Falkenberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

STAFSINGE 26:1

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Kyrkan är högt belägen med omgivande odlingslandskap. Den ligger ca 2 km från Falkenberg in i landet. Framför kyrkan finns en asfalterad parkering.

I väster finns en senare uppförd EKONOMIBYGGNAD lockpanel av trä målad i grön kulör, sadeltak täckt med betongtegel, 2-luftsfönster, målade i brun kulör och enkeldörrar av trä, även dessa är målade i brun kulör. Huset har en plan i L-form.

Framför kyrkan i väster finns, förutom parkeringsplatsen, 2 st trähus klädda med locklistpanel, målad i röd kulör, 2-luftsfönster med vitmålade bågar, moderna enkeldörrar målade i bruten vit kulör och sadeltak lagt med 2-kupigt lertegel. Det ena huse...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan : Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / RAÄ:s Byggnadsregister