Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Östersund kn, SUNNE PRÄSTBORD 1:2 SUNNE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4198-4.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SUNNE KYRKA (akt.)
Jämtland
Östersund

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SUNNE PRÄSTBORD 1:2

Beskrivning

Inventeringsår 2004

KYRKOMILJÖN
Sunne kyrka är belägen på ett näs i Storsjön som delvis är bevuxet med tallskog. Sockenstugan, kyrkstallarna, två härbren och ett hitflyttat spruthus ligger i direkt anslutning till kyrkan. På andra sidan viken i norr, intill ruinen efter den medeltida kyrkan och kastalen, ligger prästgården med ett stort antal välbevarade byggnader från andra hälften av 1800-talet. Medeltidskyrkan och kastalen anses av tradition ha uppförts som en manifestation av kungamakten efter sedermera norske kung Sverres seger över jämtarna på Storsjöns is år 1178. Den gamla vägsträckningen mot Frösön passerar genom kyrkomiljön som även ingår i S...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2004

Kyrkogården är mycket stor och omgärdas av en bogårdsmur av skiffer med flera vitputsade kvadratiska stigportar, samt av häckar. På den äldsta gräsbevuxna kyrkogårdsdelen öster och söder om kyrkan finns flera gravvårdar från det sena 1800-talet av olika karaktär, träkors, järnkors och små gravstenar. Det finns även rader av grusgravar. Kyrkogårdens storlek och de många påkostade gravvårdarna vittnar om en framstående socken. Den yngsta delen av kyrkogården ligger på andra sidan vägen och där finns även en minneslund.

Den nyklassicistiska kyrkan byggdes 1833-35 av byggmästaren Anders Åkerlund efter ritningar från 1814 av Simon Ge...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.