Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Östersund kn, LUNGRE 1:9 KYRKÅS NYA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4219-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KYRKÅS NYA KYRKA (akt.)
Jämtland
Östersund

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LUNGRE 1:9

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Kyrkogården inramas på tre sidor av en granhäck, varav häcken mot norr som inramar en sentida utvidgning av kyrkogården, är gles och dåligt vuxen. Den äldre häcken är tät och i den finns rester av det vackra trästaket från 1930 som ännu finns kvar mot parkeringen i väster. Kyrkogården nås via två grindar. Huvudgrinden är belägen mittför västgavelns mittaxel medan den andra finns vid utvidgningen i norr och nås från en kort gångväg. Grindstolparna till den senare stigporten är av grovt huggen kalksten och huvudgrinden är upphängd i två putsade grindstolpar, avfärgade likt kyrkan med grå utskjutande sockel och vitt däröver. De kröns a...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / RAÄ:s Byggnadsregister