Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Östersund kn, HÄGGENÅS PRÄSTBORD 1:7 HÄGGENÅS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4214-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÄGGENÅS KYRKA (akt.)
Jämtland
Östersund

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HÄGGENÅS PRÄSTBORD 1:7

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Vägen mellan Häggenås och Österåsen skär genom kyrkplatsen. Ytan söder om vägen togs i anspråk vid en utvidgning av kyrkogården kring 1930 och ett gravkapell placerades i en axel från kyrkans sydportal. Kapellet har ett klassicistiskt formspråk som överensstämmer väl med kyrkans gestaltning. Gravkvarteren är rätvinkligt långsmala och strukturen förstärks av häckar. Intill denna kyrkogård ligger vaktmästarlokalerna som nyligen byggts till.

Norr om vägen inramas kyrkobyggnaden av den ursprungliga kyrkogården. Den präglas av sentida låga gravvårdar i sten. Den i socknen födde skulptören Olof Ahlbergs gravurna i koppar är uppställd ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.