Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Åre kn, UNDERSÅKERS PRÄSTBORD 1:1 UNDERSÅKERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4185-5.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
UNDERSÅKERS KYRKA (akt.)
Jämtland
Åre

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

UNDERSÅKERS PRÄSTBORD 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Kyrkogårdens äldsta del ligger öster och söder om kyrkan. På andra sidan E14 ligger den nya kyrkogården på terrasser i sluttningen. På kyrkogårdens äldsta del finns inte så många gravvårdar bevarade. Den är gräsbevuxen och har ett enkelt system av grusgångar. Den omges av en mur av skiffer. Ett bårhus/kapell är placerat utanför kyrkogården i norr. Det är byggt omkring mitten av 1900-talet. Det i tegel murade bårhuset är vitkalkat och har fyra smala höga fönster på den västra väggen. Där finns också ett kors. Taket täcks av skiffer.

Inventeringsår 1999

Se Historik.