Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Åre kn, JÄRSTA 1:21 MARBY NYA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4209-002.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MARBY NYA KYRKA (akt.)
Jämtland
Åre

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

JÄRSTA 1:21

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Kyrkan omges av en kyrkogård med en nyare del åt söder och en äldre åt öster med järnkors, gravstenar och träkors. Kyrkogården har utvidgats i omgångar och omges av en låg syrenhäck vilken är något öppen mot väster samt en bladhäck runt den nyare delen vilken är öppen mot norr. Björkar är planterade på olika platser på kyrkogården. I norr ligger ett bårhus med toalett byggt 1994. Det är en sadeltaksklädd träbyggnad med tvåkupigt taktegel och ventilationsskorsten i röd plåt. Kyrkogården har successivt utvidgats, 1922, 1949 och 1971. 1985 omlades grusgravar till gräsgravar och buskar samt en del träd avlägsnades. Närmast kyrkobyggnade...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan : Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / RAÄ:s Byggnadsregister