Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Östersund kn, LOCKNE PRÄSTBORD 1:2 LOCKNE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4130-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LOCKNE KYRKA (akt.)
Jämtland
Östersund

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LOCKNE PRÄSTBORD 1:2

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Kyrkogården närmast kyrkan är den äldsta delen och omgärdas av ett spjälstaket i trä med murade, putsade staketstolpar i väster, söder och öster. Staketet restaurerades eller byggdes nytt på 1930-talet. 1961 restaurerades det igen. Stolparna är täckta med ett pyramidtak av kopparplåt och krönt med en kula. Kyrkogårdsentréer med grindar från 1925 finns i söder samt i väster. En stegport står mellan grinden i väster och kyrkans huvudingång. Den byggdes 1842 av Anders Bertilsson i Haga. Den har en klassisk form med en rundbåge och parställda kannelerade pilastrar med joniska kapitäl på stolparna. Stolparna och rundbågen täcks av falsa...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2005

KYRKOMILJÖN

Kyrkan ligger i en sluttning mot Locknesjön i öster och ingår i Storsjöbygdens riksintresseområde för kulturmiljövården. Söder om kyrkan och kyrkogården ligger sockenstugan och en lång rad av kyrkstallar. Dessa restaurerades 2004. Här finns även verkstäder och garage för vaktmästeri. Parkeringen ligger i väster.

KYRKOANLÄGGNINGEN
Kyrkogården närmast kyrkan är den äldsta delen och omgärdas av ett spjälstaket i trä med murade, putsade staketstolpar i väster, söder och öster. Staketet restaurerades eller byggdes nytt på 1930-talet. 1961 restaurerades det igen. Stolparna är täckta med ett pyramidtak av kopparplåt och krö...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.