Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Klippan kn, RISEBERGA 19:1 RISEBERGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1648-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RISEBERGA KYRKA (akt.)
Skåne
Klippan

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RISEBERGA 19:1

Beskrivning

Inventeringsår 2016

Kyrkogården har medeltida ursprung. Medeltida kyrkogårdar anses allmänt ha varit inhägnade, betade ängar, som även fungerade för profana ändamål. Gravarna utformades ofta som små gräskullar med träkors. Kyrkogården har utökats ett flertal gånger åt söder och väster. I samband med kyrkans tillbyggnad 1820 utökades kyrkogården. Den tidigare prästgården låg nära kyrkan och dess mark avstyckades 1854 till kyrkogården. 1877 skriver kyrkoherden i Riseberga att kyrkogården var ”en med ljung och tufvor översållad vildmark”. 1924 genomfördes nästa utvidgning. Ett kolumbarium byggdes 1936 och omkring det anlades vid samma tid en urnlund. Den ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas