Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Östersund kn, KYRKÅS PRÄSTBORD 2:1 KYRKÅS GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4218-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KYRKÅS GAMLA KYRKA (akt.)
Jämtland
Östersund

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

KYRKÅS PRÄSTBORD 2:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Söder om kyrkans vapenhus står en klockstapel från 1958 med tydliga referenser till västjämtländska 1700-talsstaplar men utan ambition att efterlikna den stapel som revs på 1800-talet. Konstruktionen är smäcker, brunmålad och spånklädd med inbyggd klockbod. Resterande byggnadsbestånd inskränker sig till en timrad lada norr om hembygdsgården.

Kyrkogårdens utsträckning är numera inte markerad. Runt kyrkan står några fåtaliga oregelbundet placerade björkar, granar och jämtlandspopplar. Söder om kyrkan är bogården tydligt kullig efter århundraden av begravningar. Inga gravvårdar finns längre kvar.

Inventeringsår 1999

Se Historik.