Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Klippan kn, FÄRINGTOFTA 12:1 FÄRINGTOFTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1649-004.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FÄRINGTOFTA KYRKA (akt.), FÄRINGTOFTA KYRKA (JOSEPHINA KYRKA) (akt.)
Skåne
Klippan

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FÄRINGTOFTA 12:1

Beskrivning

Inventeringsår 2016

Kyrkogården har medeltida ursprung. Medeltida kyrkogårdar anses allmänt ha varit inhängnade, betade ängar, som även fungerade för profana ändamål. Gravarna utformades ofta som små kullar med träkors. Kyrkogården har utökats åt norr i mitten på 1800-talet. Den äldsta delen är högst belägen medan utökningarna ligger i brant sluttning. 1954 utökades kyrkogården med ett stort terrasserat område västerut. På 1980-talet anlades urnlund, minneslund 1997 och askgravlund 2009, vilka alla är placerade i kyrkogårdens sydvästra hörn.


Beskrivning
Kyrkogården är omgärdad av en kallmurad gråstensmur i alla väderstreck med ingångar åt fyra h...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas