Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Åre kn, KALLS PRÄSTBORD 2:1 KALLS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4190-4.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KALLS KYRKA (akt.)
Jämtland
Åre

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KALLS PRÄSTBORD 2:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Kyrkogården är mycket stor. Den sträcker sig i norr ända upp till landsvägen. Kyrkogården är gräsbevuxen och gångarna är belagda med asfalt. Det finns också gångar med kalkstensplattor. Den äldsta delen av kyrkogården ligger på båda sidor om kyrkans huvudentré i väster. Här finns många gravstenar från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Kyrkogården omges av en kallmur av natursten. Vid ingångarna till kyrkogården finns murade och vitputsade stigportar med smidesgrindar. Strax norr om kyrkan ligger ett bårhus, antagligen byggt på 1950-talet, av murad huggen kalksten

Inventeringsår 1999

Se ovan : Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / RAÄ:s Byggnadsregister