Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Höganäs kn, VÄSBY 32:1 VÄSBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1627-003.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSBY KYRKA (akt.)
Skåne
Höganäs

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄSBY 32:1

Beskrivning

Inventeringsår 2016

Kyrkan ligger på en stor kyrkogård som utvidgats i etapper. Dess äldsta del omger kyrkan. År 1879 utökades kyrkogården mot norr och därefter mot öster 1898. År 1935 tillkom ett nytt område i söder planlagt av arkitekt Oscar Perssons. Den senaste utvidgningen skedde på 1970-talet, öster om den södra delen, efter ritningar av arkitekt Eiler Graebe. De äldre delarna av kyrkogården kringgärdas av en delvis putsad och tegelavtäckt gråstensmur. I muren mot byvägen sitter ännu inmurade järnringar som man bundit hästarna vid. I västra mursträckningen finns en ingång med inkörsport och två gånggrindar av järn mellan fyra murade grindstolpar...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas