Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kungsbacka kn, ÖLMEVALLA 2:1 ÖLMEVALLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2163-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖLMEVALLA KYRKA (akt.)
Halland
Kungsbacka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

ÖLMEVALLA 2:1

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Se ovan : Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / RAÄ:s Byggnadsregister

Inventeringsår 2001

Relativt högt beläget i låglänt terräng. Utsikt över havet i väster. Kyrkan står på en höjd. I nordost är kyrkotomten bevuxen med tallar och björkar.

GRAVKAPELL står nordost om kyrkan. Betonggrund. Fasader med stående locklistpanel, målad med täcklasyr i brun kulör, sadeltak täckt med tegel, undersidan av taket täckmålat i vit kulör. Dörrar och fönsterbågar täckmålade i gammelrosa kulör.

FÖRRÅDS- OCH TOALETTBYGGNAD står öster om gravkapellet. Betonggrund, stående locklistpanel, brun täcklasyr, sadeltak täckt av plåt. Fönster och dörrar av trä, täckmålade i gammelrosa kulör.

FÖRSAMLINGSHEM ligger dolt av grönska sydost om kyrkan. ...

Läs mer i eget fönster