Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Helsingborg kn, ALLERUM 28:1 ALLERUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1683-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ALLERUMS KYRKA (akt.)
Skåne
Helsingborg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

ALLERUM 28:1

Beskrivning

Inventeringsår 2014

Kyrkogården har nästan kvadratisk form och kringgärdas av en gråstensmur med delvis synlig gråsten och brett utdragna och kalkvittade fogar. Inslag av återanvänd huggen sandsten syns på sina ställen i muren. Muren är avtäckt med taktegel. Ingångar till kyrkogården med kraftiga murade grindpelare och järngrindar finns i varje murstäckning. Innanför muren finns en trädkrans av lindar och kastanjer. På kyrkogården ligger gravplatserna tätt och nära inpå kyrkan. Gångarna och gravplatserna är singeltäckta och gravplatserna kringgärdas av buxbom eller stenram. Flertalet gravvårdar är relativt sentida medan äldre, återlämnade gravvårdar st...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas