Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kungsbacka kn, TÖLÖ 8:25 M.FL. TÖLÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

783-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TÖLÖ KYRKA (akt.)
Halland
Kungsbacka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

TÖLÖ 8:25

TÖLÖ 8:2

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Se ovan : Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / RAÄ:s Byggnadsregister

Inventeringsår 2001

Tölö kyrka ligger i Tölö by på det skogsklädda Tölöbergets östra sida, öster om Kungsbacka. Kyrkan ligger på berget med bybebyggelsen och vägar nedanför i öster. Mitt för kyrkan går den gamla vägen från Kungsbacka till Ubbhult. Tölö bys äldre bebyggelse ligger samlad kring vägkorsningen strax invid kyrkan. Söder och väster om berget finns nybebyggda småhusområden.

Kyrkan ligger på Tölöbergets östra sida. Sydväst om kyrkan ligger en låg pastorsexpeditionsbyggnad med sadeltak och träpanel, täckmålad i röd kulör med vita snickerier, samt ett större församlingshem från 1975 med vitputsade fasader, mörkbruna och röda snickerier. Nordost...

Läs mer i eget fönster