Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kungsbacka kn, FJÄRÅS PRÄSTGÅRD 2:2 FJÄRÅS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2142-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FJÄRÅS KYRKA (akt.)
Halland
Kungsbacka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

FJÄRÅS PRÄSTGÅRD 2:2

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Se ovan : Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / RAÄ:s Byggnadsregister

Inventeringsår 2001

KYRKOMILJÖN
Fjärås kyrka ligger väl synlig på en grusås kallad "Bräckan". Kyrkan och åsen är synlig ända från E6 Malmö-Göteborg. På "Bräckan" löper en vägsträckning och här finns ett stort antal fornlämningar från bl.a. brons- och järnåldern.

Öster om kyrkan, på andra sidan Bräckan, ligger PASTORSEXPEDITION (trähus med fasader täckmålade i vit kulör), FÖRSAMLINGSHEM (låg byggnad med gult fasadtegel) och vaktmästeribyggnader. Från kyrktornet syns PRÄSTGÅRDEN i nordväst, en träbyggnad täckmålad i gul kulör. Norr om kyrkogården ligger Fjäråsskolan med den äldsta skolbyggnaden i öster.

KYRKOGÅRDEN
Kyrkogården kring Fjärås kyrka är myc...

Läs mer i eget fönster