Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falkenberg kn, ÅRSTAD 12:1 M.FL. ÅRSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2014-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÅRSTADS KYRKA (akt.)
Halland
Falkenberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

ÅRSTAD 12:1

ÅRSTAD 12:2

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Kyrkan är högt belägen i de centrala delarna av socknen.

Parkeringsmöjligheter finns i söder och norr.

FÖRSAMLINGSHEMMET ligger i nordost och byggdes under 1980-talet. Fasaderna har en rödmålad lockpanel, vita gavlar, sadeltak täckt med betongtegel, 1-luftsfönster med spröjs, farstukvist.

KYRKOGÅRDEN
Kyrkan kringgärdas av en låg kallmurad stenmur med gräsbeväxt överdel. Huvudingången är placerad i väster med svarta smidesgrindar som sitter i grindstolpar av natursten. Även sidorna i gången innanför grindarna är murad en bit. En naturstenstrappa med svartmålad ledstång leder upp till kyrkan. Vid muren finns även en planterad låg h...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan : Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / RAÄ:s Byggnadsregister