Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falkenberg kn, VINBERG 6:2 M.FL. VINBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2015-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VINBERGS KYRKA (akt.)
Halland
Falkenberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

VINBERG 6:2

VINBERG 5:2

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Framför kyrkan i väster finns en asfalterad parkeringsplats. Norr om kyrkan finns bebyggelse, i söder en bondgård, ängsmarker och motorväg i väster.

FÖRSAMLINGSHEMMET uppfördes 1978-79 efter ritningar av arkitekt Helge Bloch, Falkenberg. Det är uppfört i Hallandsstil med tre längor kring en gårdsplan. Där finns samlingslokaler, entréhall, kök, expedition samt lokaler för kyrkvaktmästarna. Byggnaden ett sadeltak, täckt med betongtegel, vitmålade vindskivor, 1-luftsfönster med utanpåliggande spröjs, enkeldörrar, 2 flyglar m.m.

Öster om kyrkan finns de gamla KYRKSTALLARNA, en länga som är 70 meter lång, uppfördes på 1920-talet och r...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan : Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / RAÄ:s Byggnadsregister