Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falkenberg kn, KYRKOBACKA 1:7 SVARTRÅ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1989-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SVARTRÅ KYRKA (akt.)
Halland
Falkenberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KYRKOBACKA 1:7

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Kyrkan ligger med odlingslandskap och skogsmark runt omkring. I väster, framför kyrkan, finns en grusad parkeringsplats.

I väster finns också FÖRSAMLINGSHEMMET som uppfördes någon gång på 1980-talet. Huset har sadeltak täckt med tegel, rödmålad locklistpanel, 2-luftsfönster med spröjs m.m.

KYRKOGÅRDEN
Kyrkogården kringgärdas av en bred skalmur samt av trädrader. I söder har en del av muren huggits ner i samband med att man utvidgade kyrkogården med en nyare del. Ingångar med smidesgrindar med putsade grindstolpar. till den nya kyrkogården finns i väster och öster. Grusade gångar leder fram och runt kyrkan. Framför portalen finns 2...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan : Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / RAÄ:s Byggnadsregister