Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västervik kn, VÄSTRUM 4:1 VÄSTRUMS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

KLM-Bebyggelseenheten-KI-Vastrum-0076.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSTRUMS KYRKOGÅRD (akt.), VÄSTRUMS KYRKA (FD GLADHAMMARS KAPELL) (akt.)
Kalmar
Västervik

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄSTRUM 4:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Sockenbeskrivning
Västrums socken ligger vid kusten söder om Västervik. Den bröts ur som kapellförsamling ur Gladhammars socken 1622 och 1879 blev den annexförsamling. Förutom Västerviks stad gränsar den till socknarna Gladhammar och Hjorted. Till socknen hör en del av Tjusts skärgård med flera större och mindre öar. De största öarna är Eknö och Händelöp. En lotsstation har funnits på Idö sedan 1600-talet. Genom skärgården går den södra infartsleden till Västervik. Kustlinjen är sönderskuren av flera vikar av vilka Verkebäcksviken sträcker sig längst in i landet. Landskapet är småkuperat med skogklädda höjder. Arkeologiska fynd fin...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2004

KYRKOMILJÖN
Västrums kyrka ligger högt på en bergsknalle vid det innersta av den trånga Västrumsfjärden. Läget är strategiskt valt för att skärgårdsborna skulle kunna ta sig med båt ända fram till kyrkan. Förr, innan landhöjningen gjort land av hav, gick fjärden ännu närmre kyrkan. Kontakten med havet har ytterligare minskat genom att skogen öster om kyrkan vuxit sig så hög att vattnet inte syns annat än uppe från kyrktornet. Norr om kyrkan skär en ljus uppodlad dalgång genom det annars barrskogsdominerade landskapet. Marken tillhör gårdarna i Västrums by, där också den före detta prästgården ligger. När den såldes behöll församlin...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.