Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falkenberg kn, KROGSERED 1:16 KROGSEREDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1976-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KROGSEREDS KYRKA (akt.)
Halland
Falkenberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

KROGSERED 1:16

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Kyrkan är högt belägen i landskapet strax intill en sjö. I öster finns hagmarker som tillhör kyrkan.

KYRKOGÅRDEN
Runt kyrkan finns en stenmur. I slutet av 1700-talet inhägnades kyrkogårdsområdet av en stenmur som uppfördes av Anders Fager. Sedan gjordes inget på kyrkogården förrän 1880 då muren omlades till en sådan höjd att den blev helt plan. Förut hade den lutat. På västsidan ordnades en trappuppgång, vilken försågs med snygga järngrindar som bär årtalet 1881. Huvudentrén är placerad i väster med en svart smidesgrind med årtalet 1881. Grindstolpar av natursten med pyramidformad avslutning. Upp till kyrkan leder en naturstenstrap...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan : Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / RAÄ:s Byggnadsregister