Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falkenberg kn, S:T LAURENTIUS 10 FALKENBERGS GAMLA KYRKA (S:T LAURENTII KYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning

2004-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FALKENBERGS GAMLA KYRKA (S:T LAURENTII KYRKA) (akt.)
Halland
Falkenberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

S:T LAURENTIUS 10

Beskrivning

Inventeringsår 2002

S:t Laurentii kyrka är belägen i centrala Falkenberg, med Ätran nära i söder. Kyrkan ligger i den äldsta delen av Falkenberg med välbevarade hus från 1700- och 1800-talen. Söder om kyrkogården låg stadens äldsta torg, idag bestående av Laurentiiparken och Gåsatorget. Runt kyrkan och parken löper en smal, kullerstensbelagd, väg, som kantas av låga byggnader, vilka vid kyrkan främst är uppförda med träfasader, men längre mot norr finns även ett antal sentida bostadshus av tegel. Byggnaderna har entrédörrar och låga stentrappor mot gatan. Mellan byggnaderna finns staket mot gatan och i vissa hus finns portar till bakomliggande gårdar.
...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan : Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / RAÄ:s Byggnadsregister