Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falkenberg kn, EFTRA 7:20 M.FL. EFTRA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2011-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
EFTRA KYRKA (akt.)
Halland
Falkenberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Ej utrett

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

Religionsutövning - Ej utrett

EFTRA 7:20

EFTRA 7:26

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Eftra kyrka ligger vackert belägen på en höjd med utsikt över det halländska odlingslandskapet.

Framför kyrkan i väster finns en grusad parkeringsplats.

Sydväst om kyrkan finns ett FÖRSAMLINGSHEM med fasader klädda med en gul locklistpanel, 2-luftsfönster, sadeltak med eternitplattor, kupa, veranda samt trädgård.

I väster finns en EKONOMIBYGGNAD som bl a används som vaktmästeri. Detta är ett äldre boningshus med sadeltak med 2-kupiga tegelpannor, locklistpanel i röd kulör, vita knutar, äldre port med gångjärn, m.m.

KYRKOGÅRDEN
Kyrkan kringgärdas av en kallmurad skalmur och i norr och söder finns äldre trädrader medan det i väste...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan : Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / RAÄ:s Byggnadsregister