Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falkenberg kn, ASIGE 1:12 ASIGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2013-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ASIGE KYRKA (akt.)
Halland
Falkenberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

ASIGE 1:12

Beskrivning

Inventeringsår 2002

KYRKOGÅRDEN
Kyrkan kringgärdas av en låg kallmurad skalmur. Huvudingången är placerad i väster med en svart smidesgrind med rundbågeformad överdel och grindstolpar av natursten. I nordväst finns en mindre grind med höga grindstolpar. I norr och söder finns planterade häckrader. I söder, norr och väster ramas kyrkogården in av planterade trädrader. Grusade gångar leder fram till kyrkan och runt kyrkan samt ut i kvarteren i söder och norr.

Gravvårdarna ligger i N-S riktning. Några är s.k. singelgravar med naturstenskarm och grusfyllnad och några är inramade av kedjor med stolpar. Inga lyktstolpar finns på kyrkogården men ett par träb...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan : Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / RAÄ:s Byggnadsregister