Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Berg kn, ÅSARNE-VÄSTERÅSEN 3:10 ÅSARNE GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4131-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÅSARNE GAMLA KYRKA (akt.)
Jämtland
Berg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÅSARNE-VÄSTERÅSEN 3:10

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Kyrkogården är rektangulär till sin form och helt präglad av gräsytor. En gång med sjöstensgrus leder från kyrkogårdens huvudentré i söder fram till vapenhuset i tornet. Kyrkobyggnaden är orienterad med koret i norr. Några tiotal meter väster om kyrkan ligger ett gravkapell och lite längre norrut återfinns en enklare ekonomibyggnad med bl.a. dass. Grusgången fortsätter fram till gravkapellet. Mot söder avgränsas kyrkogården av ett vitmålat trästaket, mot öster av en häck ungersk syrén. Kyrkogården är bevuxen med några solitärträd i form av björkar, och huvudentrén inramas av två kraftiga granar. Grindstolparna utgörs av två smala gr...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.