Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Berg kn, RÄTANSBYN 24:1 RÄTANS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4069-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RÄTANS KYRKA (akt.)
Jämtland
Berg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RÄTANSBYN 24:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Två granitpelare med gjutjärnskrön inramar vägen in på kyrkogården. En stor del av kyrkogården inramas av ett svart smäckert gjutjärnsstaket som före utvidgningar av kyrkogården sträckte sig längs hela dess gräns. Ett begränsat nät av breda grusgångar, varav några igenväxande, finns i kyrkogårdens huvudstråk. Söder om kyrkan finns ett stort kvarter med ett antal 1800-talsgravvårdar, varav flera i gjutjärn. Gravkvarteren är stora och grästäckta. Trädbeståndet domineras vid sidan av två frodiga tallar framför kyrkobyggnaden helt av björkar. På kyrkogårdens norra del skapar en allé med björk en huvudaxel gör detta stråk till en tyngdpu...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.