Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Berg kn, MYSSJÖ PRÄSTBORD 1:2 MYSSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4124-6.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MYSSJÖ KYRKA (akt.)
Jämtland
Berg

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

MYSSJÖ PRÄSTBORD 1:2

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Den äldsta delen av kyrkogården som ligger runt kyrkan omgärdades tidigare av en bogårdsmur med stigportar. Den nuvarande häcken följer med största sannolikhet bogårdsmurens utsträckning. Här är marken gräsbevuxen och där finns endast några enstaka gravvårdar kvar.

Begravningsplatsen som används idag har en separat placering söder om kyrkan. Denna kyrkogårds äldsta del är anlagd i slutet av 1800-talet i en rektangulär form, som senare byggts ut i etapper. Den grusade mittgången leder fram till ett gravkapell i trä med lockpanel och tegeltak som är byggt omkring 1920. Här finns på ömse sidor om den grusade mittgången gräsbevuxna ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan : Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / RAÄ:s Byggnadsregister