Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Berg kn, NYBODARNA 1:30 GILLHOVS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Jlm_03m94_01.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GILLHOVS KAPELL (akt.)
Jämtland
Berg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

NYBODARNA 1:30

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Kyrkogården anlades ursprungligen direkt väster om kapellet. Denna äldsta del kantas idag av gamla björkar. Rakt söder om kyrktornet med sitt vapenhus ligger huvudentrén till kyrkogården med två vitmålade grindstolpar av trä. Kyrkogården har sekundärt förstorats åt både söder och väster. På den västra delen finns ett bårhus. Grusgångar omgärdar de gräsbevuxna gravkvarteren. Den äldsta gravvården är från 1867. Där vilar Nils Andersson som skänkte marken där kyrkan står. På fotografier tagna före 1954-års ombyggnad syns att kyrkogården tidigare omgärdats av ett smäckert staket i trä.

Inventeringsår 1999

Se ovan : Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / RAÄ:s Byggnadsregister