Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Östhammar kn, FORSMARK 3:14 FORSMARKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Forsmark exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FORSMARKS KYRKA (akt.)
Uppsala
Östhammar

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

FORSMARK 3:14

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Kyrkogården utbreder sig söder och öster om kyrkan. Den är planerad efter en ritning från 1882. Närmast väster om kyrkan finns en grusad plan. Ingången till kyrkogården sker genom de grindar som finns vid slutet av bruksgatan. Grinden består av smidda järnstaket och grindar med grindstolpar av huggen granit. Därifrån leder en allékantad grusad väg upp mot kyrkans västgavel. Vägen går på en broliknande vägbank och har stödmurar av sten mot norr och söder. Stödmurarna fortsätter sedan längs kyrkans norra fasad och ner mot begravningsplatsen i söder.

Kyrkogården är häckomgärdad och har en krans av stora gamla lövträd. Även inne på ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister