Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västervik kn, UKNA KYRKA 1:1 UKNA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

KI Ukna 114

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
UKNA KYRKA (akt.), UKNA KYRKOGÅRD (akt.)
Kalmar
Västervik

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

UKNA KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Ukna kyrkby består idag av kyrka och kyrkogård samt några hus som tidigare rymt flera av socknens viktiga funktioner. Om man följer gatan längs kyrkogården finns från norr till söder, först en gårdslänga som använts som bykhus, därefter kyrkskolan, uppförd 1926. Huset efter det är den äldsta kyrkskolan uppförd 1847, även brukad som kantorsbostad, sockenstuga, senare som skolmatsal och som lokal för Ukna sparbank. Därefter följer fd ålderdomshemmet som senare fungerat som läkarmottagning och barnmorskemottagning samt bostad för barnmorskan. Nästa hus i raden är byggd som grindstuga till Stensnäs herrgård och hyste senare Uknas första...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2004

Sockenbeskrivning
Ukna socken ligger nordväst om Edsbruk i den allra nordligaste delen av Kalmar län. Tvärs genom socknen sträcker sig Uknadalen som på båda sidor omges av skogsklädda höjder. Genom dalen ringlar Storån. I socknen finns också många större och mindre sjöar, bland dem Storsjön i närheten av Ukna kyrkby. I socknen finns över 200 kända fornlämningar varav två fornborgar. I socknen ingick till 1931 Överum med omnejd, som då blev egen socken.

Jord- och skogsbruk var långt fram i tiden de dominerande näringarna i socknen, kompletterat av industrier som tegelbruk och järnbruk. Stensnäs vid Storsjön strax sydost om Ukna k...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.