Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västervik kn, TÖRNSFALLS PRÄSTGÅRD 1:3 TÖRNSFALLS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TÖRNSFALLS KYRKOGÅRD (akt.), TÖRNSFALLS KYRKA (akt.)
Kalmar
Västervik

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TÖRNSFALLS PRÄSTGÅRD 1:3

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Sockenbeskrivning
Törnsfalls kyrka ligger centralt i socknen som gränsar mot Västerviks stad, Gamleby, Lofta,
Hallingeberg och Gladhammars socknar. Landskapet är kuperat med flera små sjöar och
växlar mellan skogs- och jordbruksbygd. Socknens norra gräns går längs med Gamlebyviken.
Arkeologiska fynd finns från samtliga förhistoriska perioder men rikast är fyndmaterialet från
bronsåldern. I socknen finns också resterna av en fornborg, Borgberget vid Blekhem, som
troligen är från yngre järnålder. Jordbruk och fiske har varit socknens viktigaste näringar. Den
största gården är Blekhem som är känd sedan 1300-talet då familjen So...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2004

Törnsfalls kyrka och kyrkogård ligger på en liten höjd i ett svagt kuperat landskap med omväxlande jordbruksmark och skog. Sydväst om kyrkan ligger Kyrksjön som fram till 1940-talet var betydligt större innan den sänktes genom utdikning. Runt kyrkan har samlats bebyggelse med anknytning till socknens gemensamma liv. Närmast kyrkan ligger den före detta komministergården som numera är församlingshem. Tvärs över landsvägen, mot väster, ligger en före detta skolbyggnad med tillhörande uthus samt slöjdstuga. Längre mot söder ligger hembygdsgården som tidigare fungerat som fattigstuga. I skogskanten i norr ligger det före detta ålderdo...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande