Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västervik kn, ODENSVI PRÄSTGÅRD 2:1 ODENSVI KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

KI Odensvi 0184

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ODENSVI KYRKOGÅRD (akt.), ODENSVI KYRKA (akt.)
Kalmar
Västervik

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ODENSVI PRÄSTGÅRD 2:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Odensvi kyrka
Odensvi kyrka är en nyklassicistisk kyrka byggd 1774-76 i en för tiden något ålderdomlig och lokalanknuten stil. Den kan stilmässigt jämföras med kyrkorna i exempelvis Döderhult, Södra Vi och Järeda. Långhuset är ovanligt brett, takfallet är brant och det låga tornet har lanternin i två avsatser. Förutom förstorade fönsteröppningar med goticerande spröjsar är kyrkans exteriör oförändrad sedan den byggdes. Kyrkans interiör är i stort välbevarad och utgör med sitt trätunnvalv, sin ljusa färgsättning och de stora ljusinsläppen en god representant för det sena 1700-talets lantliga kyrkor. Vissa förändringar har dock genom...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2004

Kyrkomiljön ligger på en höjd centralt i socknen, i Odensvi kyrkby, strax söder om Kyrksjön. På den norra stranden är herrgården Odensviholm belägen. Norr och söder om kyrkan finns odlingsmark. Kyrkan har ett högt och avskilt läge på bergsträckning i odlingslandskapet. Prästgården ligger nordväst om kyrkan, liksom en arrendatorsbostad med arbetarbostäder och ladugård. Prästgården avyttrades från kyrkans ägo 2001. Strax öster om kyrkan ligger församlingshemmet, uppfört 1952 som lärarbostad till den samma år uppförda skolan söder om kyrkan. Tidigare fanns inget församlingshem utan prästgården och bygdegården, Odensskans brukades för d...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.