Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, ÄRENTUNA 3:1 ÄRENTUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Ärentuna kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÄRENTUNA KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÄRENTUNA 3:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Ärentuna kyrka är byggd omkring år 1300. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus och ett smalare, rakslutet kor. Söder om långhuset finns ett vapenhus och norr om koret ligger sakristian. Kyrkan har branta spåntäckta takfall.
Den gamla kyrkogården omges av en kallmurad gråstensmur och en trädkrans av björk och lönn. Den utvidgades mot söder 1890 då den södra medeltida stigluckan revs. I öster finns en medeltida stiglucka bevarad. Den är putsad lika kyrkan och avfärgad i gult samt försedd med spåntak och en ålderdomlig, rundbågig trädörr. Den gamla bogårdsmuren som revs 1890 hade haft ett sadeltak av trä. I söder och väster finns...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister