Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Örebro kn, KÄGLEHOLM 1:2 ÖDEBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Ödeby 5

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖDEBY KYRKA (akt.)
Örebro
Örebro

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KÄGLEHOLM 1:2

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Ödeby kyrka ligger precis vid landsvägen med tornets västra entré direkt mot vägen. Kyrkogården sträcker sig söder, öster och norr om kyrkan. Kyrkogården omgärdas av en kallmurad stenmur som till viss del har funktion som terassmur. I öster och delvis i söder avgränsas kyrkogården med en planterad häck. Delar av en äldre trädkrans finns utanför inhägnaden, flera av träden ser döda ut.
Det finns två entréer, en i söder och en i väster, båda med grindstolpar av granit och pargrindar av svartmålad smide. Den i söder är placerad i axel med kyrkans södra port. Gångsystemet är mycket sparsamt. Från grinden i söder leder en gå...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande